Ing. Rastislav ZIMERMANN
konateľ

Povstania českého ľudu 6
040 22 Košice

E-mail :  
Telefón: +421 903 568 997