Firma EL - LEK zabezpečuje

opravy, odborné prehliadky a skúšky resp. revízie, projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V vrátane bleskozvodov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien